white concrete counter stand

Ter­ve­tu­loa kli­ni­kal­lem­me!

Asiantuntijamme auttaa liiketoiminnan kipukohdissa ja tarjoaa helpotusta bisneksen kasvukipuihin. Avullamme voitte myös ennaltaehkäistä monet kipupisteet. 

Työnohjaus 2.0 voi olla paikallaan, mikäli tiettyjä kehityskohteita on jo tunnistettu tai organisaatio haluaa varmistaa, että jokainen työntekijä voi olla itsensä paras versio. 

Missiomme

Haluamme auttaa yrityksiä ja yrittäjiä ainakin näissä asioissa

Kan­nat­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­nen

Aina on parantamisen varaa!! Useilla yrityksillä katteet ovat laskelmien puuttuessa heikkoja - laitetaan yhdessä ne kuntoon! 

Tehokkaan työs­ken­te­lyn var­mis­ta­mi­nen

Ovatko organisaationne ihmiset työminältään itsensä parhaita versioita? Päivitys useimmiten kannattaa.

Lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen

Monilla yrityksillä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia - autamme kasvattamaan sekä liikevaihtoa että tulosta.

Tuot­teis­ta­mi­nen & pal­ve­lu­muo­toi­lu

Onko osaamisenne asiakkaiden saatavilla? Tuotteista avullamme palvelusi - yllätyt niiden kattavuudesta sekä määrästä!

Stethoscope and Laptop Computer. Laptop computers and other kinds of mobile devices and communications technologies are of increasing importance in the delivery of health care. Photographer Daniel Sone

Yri­ty­sa­na­lyy­si

Analyysi paljastaa yrityksen heikkoudet sekä suositellut kehityskohteet

Mak­su­val­mius ja oma pääoma

Elinvoimaisen yrityksen maksuvalmisu on hyvä. 

Omaa pääomaa tulee aina olla riittävästi.

Tu­lok­sen­te­ko­kyky

Terve yritys pystyy tuottamaan tulosta omistajilleen. Jos tuloskunto on heikentynyt ja katteet alhaisia, tulee syyt näille selvittää viivytyksettä.

Lii­ke­vaih­to ja lii­ke­voit­to

Onko liikevoitto tyydyttävällä tasolla? 

Pitäisikö liikevaihtoa saada lisää?

Pal­ve­lu­va­li­koi­ma ja -prosessi

Mitä palveluja asiakaskuntanne odottaa? Onko asiakkaillanne tunnistamattomia tarpeita ja teillä näihin ratkaisut? Hyvin muotoiltu palvelu helposti saatavilla on toimivan yrityksen ykköstavoite.

Ke­hit­ty­mis­kyky

Kuinka yritys on varautunut tulevaisuuteen?

Kehitetäänkö liiketoimintaa organisoidusti?

Joyful sunset.

Työ­noh­jaus auttaa yk­si­löl­li­ses­ti - joskus pel­käs­tään puo­lu­eet­to­man tahon kanssa puhuminen auttaa

Ohjauksen menetelmät, tavoitteet ja kesto määritellään aina tapauskohtaisesti

© Bisnesklinikka. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste