Way Home

Pal­ve­lu­muo­toi­lu - tuo­te­ke­hi­tys & tuot­teis­ta­mi­nen

Onko yrityksenne prosessit ja palveluvalikoima optimoitu? Tiedättekö mitä asiakaskuntanne palveluiltanne toivoo ja odottaa? Tehokas palvelumuotoilu auttaa laadukkaan liiketoiminnan kehittämisessä - konkreettisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Mitä pal­ve­lu­muo­toi­lu on?

Parempi asiakaskokemus on kaikkien etu


"Palvelumuotoilu tarkoittaa palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita."


Pal­ve­lu­muo­toi­lun ja tuot­teis­ta­mi­sen palvelut

[Yrityksille joiden liikevaihto < 10 MEUR. Mikroyrityksille ja yksinyrittäjille omat palvelupaketit. Kaikki hinnat alv 0%.]
A window into love.

Asia­kas­ym­mär­rys /-kokemus (CX)

Tuleeko asiakaskuntasi kuulluksi? Mikä saa asiakkaat ostamaan juuri teiltä? Ostaisitko itse oman yrityksesi tuotteita/palveluita?

Hinnoittelu tapauskohtaisesti, alk. 340€.

smiling woman reaching for ice cream

Asia­kas­ko­ke­muk­sen ana­ly­soin­ti

Mitä asioita enemmistö asiakkaistanne pitää hyvinä ja toivottavina? Mistä tulee eniten risuja? Entäpä ruusuja? Olettehan kysyneet asiakkaidenne mielipidettä?!

Hinnoittelu tapauskohtaisesti, alk. 480€.

man holding telephone screaming

Asia­kas­pa­laut­teen hyö­dyn­tä­mi­nen

Asiakas on yleensä valmis kertomaan missä mättää. Oletko sinä valmis kuulemaan...? Autamme suoristamaan pahimmat mutkat.

Hinnoittelu tapauskohtaisesti, alk. 380€.

Day, M.C. (Maurits Cornelis) Escher, day and night, puzzle, Virginia Mason Hospital, Capitol Hill, Seattle, Washington, USA

Pal­ve­lu­va­li­koi­man luon­nos­te­lu

Millainen tarjooma palvelee asiakaskuntaa parhaiten ja on samalla kannattava yritykselle. Tavallisimmin valikoma sisältää vakiintuneet peruspalvelut sekä joukon täydentäviä palveluita. Selkeästi muotoiltu valikoima on sekä ostajan että myyjän etu.

Hinnoittelu tapauskohtaisesti, alk. 480€.

Spoons

Tuot­teis­ta­mi­nen / tuo­te­ku­vauk­set

Tietääkö asiakkaasi mitä palvelu sisältää ja mitkä osa-alueet tulee ostaa lisäpalveluna? Onko kaikki osaaminen tuotteistettu selkeään muotoon ja helposti saataville?

Autamme toimivien tuotteiden muotoilussa ja hinnoittelussa.

Hinnoittelu tapauskohtaisesti, alk. 360€.

Amazing vintage cashier register I found on the basement of an old Antique shop the back in 2012.

Pal­ve­lu­hin­nas­ton päi­vit­tä­mi­nen

Hyvin muotoiltu palvelu tuo arvoa sekä käyttäjälle että tuottajalle. Kan­nat­ta­vuus­las­kel­mat osoittavat ollaanko oikealla tiellä.


Hinnoittelussa pitää huomioida myös kilpailutilanne sekä alan yleinen hintataso; liian kallis tai halpa herättää lähinnä epäilyjä. Autamme määrittämään oikeat hinnat ja sitoudumme myös päivittämään hinnastoa mm. sitä mukaa kun palveluiden sisällössä tapahtuu muutoksia.

Hinnoittelu tapauskohtaisesti, alk. 340€.

photo-1514845505178-849cebf1a91d?ixlib=rb-1.2-sm.1&q=80&fm=jpg&crop=entropy&cs=tinysrgb&w=200&fit=max&ixid=eyJhcHBfaWQiOjI3OTE4fQ

Pal­ve­lu­va­li­koi­man uu­dis­ta­mi­nen

Palveluvalikoima on järkevä käydä läpi aika ajoin. Valikoimasta ehkä halutaan poistaa jotain tai ainakin muokata palveluiden sisältöä. Myös lisäykset ovat yleisiä: joko listalle lisätään täysin uusia palveluita tai nykyisiä muotoillaan uudestaan. Sekä että useimmiten tuo parhaan lopputuloksen.


Hinnoittelu tapauskohtaisesti, alk. 360€.

Terms of Services

So­pi­museh­dot ja vas­tuun­ra­jaus

Palvelutuottajan kannalta on tärkeää huolehtia asianmukaisista sopimus- ja maksuehdoista sekä oman vastuun rajaamisesta. Tarkat ehdot ovat myös ostajan etu: viimeistään ehtoihin tutustumalla palvelun rajoitukset tulevat esille ja ikäviltä yllätyksiltä vältytään.

Tuotetaan mahdollisesti yhdessä lakitoimiston kanssa. Hinnoittelu sisällön perusteella, esim. max 1 sivu alk. 460€.

person holding credit card swipe machine

Jäl­ki­mark­ki­noin­ti & asia­kas­us­kol­li­suus

Miten reagoitte palveluitanne koskeviin reklamaatioihin? Turhaa kitinää vai täyttä asiaa aiheesta. Tyytyväinen asiakas on prioriteetti numero yksi: hyvä asiakkuus usein tuo jatkotilausten lisäksi myös uusia asiakassuhteita. Viidakkorumpu kaikuu kauas...! Laadimme räätälöidyt ja käytännönläheiset ohjeet toimivaan jälkimarkkinointiin yhdessä kanssanne.

Hinnoittelu tapauskohtaisesti, alk. 320€.

Small lake pier

"Olemme sitä mitä toistuvasti teemme. Erinomaisuus, siis, ei ole teko vaan tapa."

- Aristoteles

© Bisnesklinikka. Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste